You are going to want to give up. Don’t!!


Livet blir sjeldent som man planlegger. Det er en del av gamet. Ja, så har du gått på en “smell”, en skade, et treningsopphold eller hva som helst annet. So what? Du begynner aldri der du var. Ta lærdom, oppsøk hjelp og reis deg igjen. Prøv på nytt og jobb smartere, og ta vare på deg selv i prosessen. Med utvikling følger tilbakegang, det er også en del av gamet. Du kommer til å ville gi opp, endring er ikke lett. Men…

…Hold fokus. Gå tilbake til hvorfor du har satt de målene du har satt. Og viktigst av alt:

Hold ut, ikke gi opp!

LM