Let your past make you better, not bitter

Begrepet “valg” har alltid fascinert meg. For i hvilken grad kan du faktisk velge? Det er mye i livet man ikke styrer, som ligger langt utenfor egen kontroll. I stor grad mener jeg man velger hva man vil tenke, gjøre og prioritere. Man kan velge  å fokusere på det positive, og la fortid være fortid. Jeg mener det krever like mye energi å ha en negativ tankegang, som det koster å jobbe med å snu den til noe positivt. Men det er også her det blir interessant. For å kunne “velge” å snu tankegangen, må man først være bevisst hvilke tanker man har (og hvor de kommer fra). Og så må man ha verktøy for å kunne håndtere utfordringer man står overfor.

Er du bevisst hvordan fortid, personlighet, andre mennesker og nåværende omstendigheter påvirker deg? Vet du hvilke følelser og tanker som “hører hjemme” i hvilke kontekster? Som person er jeg meget analytisk. Jeg analyserer det meste, på godt og vondt, og vurderer kontinuerlig relasjonen til alle jeg har rundt meg. Jeg jobber daglig med at fortiden min skal gjøre meg bedre, sterkere og smartere. Stundom oppdager jeg at jeg ikke er kommet så langt som jeg har trodd og ønsket. Og at jeg plutselig ikke er bevisst gamle tanke- og følelsesmønstre. Men det er ok; ingen framgang uten noe tilbakegang. Det er da det er viktig å velge å jobbe videre, og ikke gi opp. Finne ut hva som trigger reaksjoner og evaluere hvilke verktøy som er best egnet for jobben.

Du kan bruke energi på å være sint og trist over ting du ikke kan kontrollere, eller du kan velge å fokusere på det som gir deg glede. Ditt valg, ditt ansvar. Bruk energien din på å gjøre deg selv glad.

Aldri gi opp.

Linda Marie

Sylan - Fjell